Dom Pomocy Społecznej w Ulesiu Zapoznaj się z naszą ofertą

Historia Ulesia

1. Zamysł powstania Domu Seniora w Ulesiu.

Inicjatorem powstania Domu w Ulesiu był ks. dr Edward Sobieraj – podobnie jak istniejącego od 1998 roku w Pilaszkowie pod Warszawą Domu Opiekuńczo-Leczniczego. Po otrzymaniu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego prośby o utworzenie tu podobnego do pilaszkowskiego ośrodka dla osób starszych i niepełnosprawnych rozpoczął poszukiwania miejsca. Wybór padł na stojącą na byłym poligonie Muszaki powojskową wieżę obserwacyjną, która następnie została zaadaptowana i rozbudowana w pięknie wkomponowany w otoczenie i nawiązujący architektonicznie do tradycji mazurskich (imitacja tzw. muru pruskiego) Dom Seniora.

  • 2. Dlaczego w Ulesiu?

Wkrótce po rozpoczęciu starań o załatwienie formalności związanych z przejęciem obejmującego nieco ponad 2 ha terenu ze znajdującymi się na nim obiektami (oprócz wieży obserwacyjnej  budynek tzw. tarczowni) ks. Edward Sobieraj i jego współpracownicy rozpoczęli odkrywanie i dokumentowanie historii  nieistniejącej od 1945 roku mazurskiej wsi Ulesie, po której nawet nazwy na mapach nie pozostało, a na której miejscu istniał do 1989 roku właśnie poligon wojskowy. Tragiczny los mieszkańców wsi stał się dodatkową inspiracją  do podjęcia wysiłku,  by na to historyczne miejsce wróciło życie. W końcowym etapie swego istnienia wieś Ulesie liczyła około 500 mieszkańców i 75 gospodarstw  – wszystko zniknęło: i ludzie, i ich domostwa i dorobek całych pokoleń, a pozostała tylko droga i stający na rozstaju dróg  mocno zniszczony przez upływający czas krzyż przydrożny.

  • 3. Budowa domu

Wykonanie projektu Domu Seniora  Fundacja Kościelnej Rady Gospodarczej (obecnie istniejąca  pod nazwą: Fundacja „Miłosierdzie i Kultura”) powierzyła Biuru Projektów Budownictwa Wiejskiego z Olsztyna, a jego realizację firmie budowlanej EKOBUD z Ostródy.  Prace rozpoczęto w sierpniu 2003 roku, a otwarcie Domu Seniora – Centrum Rehabilitacji i Kultury nastąpiło 10 czerwca 2006 roku.

  • 4. Otwarcie.

Inauguracja Domu Seniora miała bardzo uroczysty charakter. Była połączona z Mszą Świętą, celebrowaną przez Abpa Wojciecha Ziembę, Metropolitę Warmińskiego. Udział wzięli liczni przedstawiciele władz państwowych, a wśród nich  Stanisław Rybczyński, Starosta Nidzicki,   Jan Żychliński, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, i Waldemar Szymański, Wójt Gminy Janowo. Przyjechała liczna delegacja pracowników i pensjonariuszy Domu w Pilaszkowie, wielu przyjaciół i darczyńców wspierających tworzenie Ośrodka w Ulesiu. Byli obecni mieszkańcy najbliższej okolicy  z sołtysem wsi Muszaki Wiesławem Suchowieckim.Szybki kontakt!
+
Wyślij!